Mặt bằng điển hình dự án The Grand Manhattan

24/09/2018 10:41:43 28 |
Mặt bằng tổng thể dự án The Grand Manhattan
Mặt bằng tầng điển hình dự án The Grand Manhattan
Mặt bằng tầng điển hình tháp A3 - dự án The Grand Manhattan
Mặt bằng căn hộ dự án The Grand Manhattan
Mặt bằng căn hộ The Grand Manhattan

Liên hệ đại lý tư vấn (đang online )

 

Nguyễn Văn Tứ

0911870416

Lê Trí Vững

0966156878

Lại Quang Trung

0917150607

Mai Thị Nhài

0976153939

Mai Thị Huệ

0934313323

Lê Thị Tươi

0985335673

Mai Thị Thương

0909462288

ĐẶT MUA
Liên hệ với chúng tôi